"Så er 2. Verdenskrigstræf 2019 vel overstået. Vi vil gerne takke sponsorer, frivillige og aktører for deres store indsats med at få det hele på plads. Vi vil også gerne takke for den store interesse, som publikum har vist arrangementet. Opbakningen tyder på, at der vil være grundlag for at gentage det med et træf nr. 7 i 2021. Vi har været meget tilfredse med det nye træfområde ved Hjemmeværnsgården, hvor der var meget bedre plads til både gæster, aktører og køretøjer. Men der er selvfølgelig ting, som kan blive bedre." 
 ________________________________
Til udstillingen af Schartenlafette 34 m.m. udgravet af BSTH i 2015 har Bunkermuseum Hanstholm fået lavet et par små demonstrationsvideoer:
  ____________________________________
Selskabets formål er: 
*At fremme interessen for forskning i besættelsestidens historie i Thy og Vester Hanherred. 
*At holde forbindelse mellem personer og grupper i området, der arbejder med parallelle problemer indenfor besættelsestidens historie i Thy og Vester Hanherred. 
*At søge den lokale besættelsestidshistorie formidlet til befolkningen gennem et tæt samarbejde med museer og lokalhistoriske arkiver. 
*At publicere nyt om arbejdet i Selskabets regi og om dets resultater.
 ------------------------------------- 
# Vi har godt 50 medlemmer spredt over hele landet, men hovedvægten ligger i sagens natur i nærområdet.
  
 
Jesper Edlich lavede optagelser under 2. Verdenskrigstræf 2019, og det er der kommet denne lille, fine film ud af. 
KLIK PÅ BILLEDET
 
 
 
 

 ___________________________________
 
 Bunkerudgravning 2017
 
@MIDIsign