"Lørdag den 19. oktober gennemfører BSTH endnu en gang en udgravning af en Hanstholms mange skjulte bunkere. Denne gang sker det i Hawskoven, som udover træer rummer ganske mange tyske betonbunkere fra 2. Verdenskrig. Bunkeren, som skal åbnes, er en lyskastergarage, Regelbau L/411A, som rummede en 60 cm projektør, der var en del af det tyske luftforsvar af Hanstholm.
Arbejdet starter kl. 08.30, og vil være offentlig adgang til bunkeren fra kl. 10. Bunkeren vil formodentlig blive lukket igen samme eftermiddagen – med mindre den er i så god stand, man vælger at gøre den til en af de permanente oplevelser i Hawskoven. Adresse: Minkvej 24 – 1. indkørsel efter rundkørslen
HUSK! Vandtæt fodtøj."
Med venlig hilsen Jens 
 
 ________________________________
Til udstillingen af Schartenlafette 34 m.m. udgravet af BSTH i 2015 har Bunkermuseum Hanstholm fået lavet et par små demonstrationsvideoer:
  ____________________________________
Selskabets formål er: 
*At fremme interessen for forskning i besættelsestidens historie i Thy og Vester Hanherred. 
*At holde forbindelse mellem personer og grupper i området, der arbejder med parallelle problemer indenfor besættelsestidens historie i Thy og Vester Hanherred. 
*At søge den lokale besættelsestidshistorie formidlet til befolkningen gennem et tæt samarbejde med museer og lokalhistoriske arkiver. 
*At publicere nyt om arbejdet i Selskabets regi og om dets resultater.
 ------------------------------------- 
# Vi har godt 50 medlemmer spredt over hele landet, men hovedvægten ligger i sagens natur i nærområdet.
  
 
Jesper Edlich lavede optagelser under 2. Verdenskrigstræf 2019, og det er der kommet denne lille, fine film ud af. 
KLIK PÅ BILLEDET
 
 
 
 

 ___________________________________
 
 Bunkerudgravning 2017
 
@MIDIsign