Kære medlem af BSTH
Vi er nu godt og vel inde i det nye år, og da det jo også er et nyt foreningsår, er det også tid til at tænke på at betale kontingent. Så med mindre du allerede har betalt, vil vi lige minde om, at kontingentet skal betales senest 1.4.2020. Kontingent for 2020 er 275,- og kan indbetales på BSTH's konto i Sparekassen Thy: reg.nr. 9083 konto 0535615527 - Husk at angive navn og adresse ved din indbetaling.
med venlig hilsen
Jens Andersen sekretær
 
 
Militærtræf i Hawskoven i Hanstholm 2020
BSTH's bestyrelse har besluttet, at BSTH i samarbejde med Hanstholmrådet også i 2020 vil afholde træf i Hanstholm.
Det bliver lørdag den 4. juli 2020
__________
På grund af regeringens forbud mod "større forsamlinger" frem til 31. august for at forhindre spredning af corona-virus er vi desværre nødt til at AFLYSE Militærtræffet i Hawskoven i 2020. Vi håber dog, at situationen er til, at vi kan gennemføre det i 2021
__________
Konceptet for træffet er nyt. I stedet for et gennemarrangeret træf med fast program med mange aktiviteter, som kræver et stort forarbejde og mange folk i gang, er dette års træf tænkt som et arrangement for hyggeligt og interessant samvær mellem aktører (reenactors og udstillere af køretøjer og udstyr) og BSTH's medlemmer. Der vil være adgang for publikum, men ikke opkrævning af entrébetaling. Træffet finansieres i stedet af et beskedent deltagergebyr, publikums betaling for aktiviteter (f.eks. minesøgning og snobrødsbagning) samt salg af mad og drikkevarer. Desuden er temaet for træffet bredt ud, så det ikke blot omfatter udstyr fra perioden 1940-45, så træffets overskrift vil være "militærtræf". Endelig vil træffet i 2020 modsat tidligere træf kun strække sig over en enkelt dag. Arrangementet kommer også til at foregå i nye rammer, nemlig i Hanstholms nye byskov, "Hawskoven", som en del medlemmer allerede vil kende fra bunkerudgravningen i efteråret. Bestyrelsen håber, at der interesse for at hjælpe til ved og deltage i årets træf.
Henvendelse i den forbindelse kan ske til Esben Kaagaard. 
 
På overfladen igen!
Den 18. juni afholdtes bestyrelsesmøde, og det besluttedes i den forbindelse, at de programsatte aktiviteter vil blive genoptaget på den anden side af sommerferien. Et nyt punkt til kalenderen er, at den aflyste generalforsamling vil blive afholdt på Bunkermuseum Hanstholm den 24. september kl. 19.00.
mvh. Jens 
 ____________________________________
Til BSTHs temaaften. d.20/2 var emnet denne gang om en feltpræsts arbejde under krigen og frem til nutiden. Det var et meget spænende emne som de fleste nok ikke tænker så meget over i historien. Specielt det dilemma som tyske feltpræster var i under krigen hvor de stod imellem flere religioner og stor politik, gav stof til eftertanke. Stor tak til Per Hundrup for en god og lærerig aften
Puv. Esben Kaagaard
 _______________________________
 ________________________________
Til udstillingen af Schartenlafette 34 m.m. udgravet af BSTH i 2015 har Bunkermuseum Hanstholm fået lavet et par små demonstrationsvideoer:
  ____________________________________
Selskabets formål er: 
*At fremme interessen for forskning i besættelsestidens historie i Thy og Vester Hanherred. 
*At holde forbindelse mellem personer og grupper i området, der arbejder med parallelle problemer indenfor besættelsestidens historie i Thy og Vester Hanherred. 
*At søge den lokale besættelsestidshistorie formidlet til befolkningen gennem et tæt samarbejde med museer og lokalhistoriske arkiver. 
*At publicere nyt om arbejdet i Selskabets regi og om dets resultater.
 ------------------------------------- 
# Vi har godt 50 medlemmer spredt over hele landet, men hovedvægten ligger i sagens natur i nærområdet.
  

 
Jesper Edlich har lavet en fin lille, stemningsfuld film fra bunkerudgravningen i Hawskoven den 19. oktober. Tak til Jesper for at han vil dele den med os.
mvh. Jens
(KLIK PÅ BILLEDET)
 
 
 
Jesper Edlich lavede optagelser under 2. Verdenskrigstræf 2019, og det er der kommet denne lille, fine film ud af. 
KLIK PÅ BILLEDET
 
 
 
 

 ___________________________________
 
 Bunkerudgravning 2017
 
@MIDIsign