BSTH-kontingent 2021
 
Kære medlem af BSTH,
 
 Vi er nu godt og vel inde i det nye år, og det ser endnu ikke ud til, at vi kan afholde arrangementer lige med det første. Således er det heller ikke på nuværende tidspunkt muligt at sige, hvornår vi vil kunne afholde generalforsamling i 2021.
 
Selvom det har været småt med aktiviteter i det sidste års tid, har foreningen faste udgifter (husleje og hjemmeside), som skal betales, så vi er nødt til at bede om kontingent også i år.
 
Så med mindre du allerede har betalt, vil vi lige minde om, at kontingentet skal betales senest 1.4.2021.
 
Kontingent for 2021 er 275,-
og kan indbetales på BSTH's konto i Sparekassen Thy:
reg.nr. 9083 konto 0535615527
- Husk at angive navn og adresse ved din indbetaling.
 
med venlig hilsen
Jens Andersen
sekretær  
 ________________________________
Til udstillingen af Schartenlafette 34 m.m. udgravet af BSTH i 2015 har Bunkermuseum Hanstholm fået lavet et par små demonstrationsvideoer:
  ____________________________________
Selskabets formål er: 
*At fremme interessen for forskning i besættelsestidens historie i Thy og Vester Hanherred. 
*At holde forbindelse mellem personer og grupper i området, der arbejder med parallelle problemer indenfor besættelsestidens historie i Thy og Vester Hanherred. 
*At søge den lokale besættelsestidshistorie formidlet til befolkningen gennem et tæt samarbejde med museer og lokalhistoriske arkiver. 
*At publicere nyt om arbejdet i Selskabets regi og om dets resultater.
 ------------------------------------- 
# Vi har godt 50 medlemmer spredt over hele landet, men hovedvægten ligger i sagens natur i nærområdet.
  

 
Jesper Edlich har lavet en fin lille, stemningsfuld film fra bunkerudgravningen i Hawskoven den 19. oktober. Tak til Jesper for at han vil dele den med os.
mvh. Jens
(KLIK PÅ BILLEDET)
 
 
 
Jesper Edlich lavede optagelser under 2. Verdenskrigstræf 2019, og det er der kommet denne lille, fine film ud af. 
KLIK PÅ BILLEDET
 
 
 
 

 ___________________________________
 
 Bunkerudgravning 2017
 
@MIDIsign