Klik på billederne for flere billeder !!! 
 
 
Selskabets formål er: 
*At fremme interessen for forskning i besættelsestidens historie i Thy og Vester Hanherred. 
*At holde forbindelse mellem personer og grupper i området, der arbejder med parallelle problemer indenfor besættelsestidens historie i Thy og Vester Hanherred. 
*At søge den lokale besættelsestidshistorie formidlet til befolkningen gennem et tæt samarbejde med museer og lokalhistoriske arkiver. 
*At publicere nyt om arbejdet i Selskabets regi og om dets resultater.
 ------------------------------------- 
# Vi har godt 50 medlemmer spredt over hele landet, men hovedvægten ligger i sagens natur i nærområdet.
  
 
 Den 27 April valgte generalforsamlingen Jens Fogh og Peter G.Povlsen ind i Bestyrelsen, vi var 15 fremmødte, og så mangler vi at konstituere os i nær fremtid, til slut gik der kagemand i det, men i positiv forstand.
  
 
   ---------------------------------------- 
 ---------------------------------------
------------------------------------
@MIDIsign